Преф. Наименование товара Брэнд Корпус Опт.
цена
Примечание
MJ 11015G orig (T1829,FW26025A1) ONS TO3 149,15  
MJ 11016G orig ONS TO3 149,15  
  11032 orig ONS TO3 244,91  
  11033 orig ONS TO3 244,91  
MJE 13001 ST TO92 1,92  
MJE 13002 ST TO126F 6,57  
MJE 13002 ST TO92 3,52  
  13003 ST TO92 3,84  
MJE 13003 ST TO126 5,56  
MJE 13003-2 ST TO220 11,63  
ST 13005 orig ST TO220 12,39 TO220(NPN; 700V; 4A; 75W; 4MHz)=PHE13005
ST 13007 orig ST TO220 13,44 TO220(NPN; 700V; 8A; 80W; 4MHz)
ST 13007D orig ST TO220 19,20 TO220(NPN; 700V; 8A; 80W; 4MHz)
MJE 13009 orig FAIR TO220 16,00 TO220(NPN; 700V; 12A; 100W; 4MHz)
MJE 13009L FAIR TO3P 35,20 (NPN; 700V; 12A; 125W; 4MHz; 0.7мкс)
MJ 15003 orig ONS TO3 122,86  
MJ 15004 orig ONS TO3 131,46  
MJ 15024G orig ONS TO3 150,11  
MJ 15025G orig ONS TO3 146,62  
MJE 15030 ONS TO220 60,67  
MJ 15031 ONS TO220 60,67  
MJE 15032 orig MOT TO220 59,16  
MJE 15034 ONS TO220AB 45,50  
MJE 15035 ONS TO220AB 45,50  
MJF 18004 plast MOT TO220F 38,40  
MJF 18006 plast MOT TO220F 30,34  
MJF 18008 ST TO220F 32,51  
MJF 18204 MOT TO220F 36,10  
  3DD200 AUK TO3 25,28  
  3DD207 AUK TO3 28,82  
  3DD5013   ISOWATT218 38,40  
  3DD5038   ISOWATT218 38,40  
MMBF 5484 NSC SOT23 1,82  
SS SS8050 KEC TO92 1,28  
  SS8050 KEC SOT23 1,28  
SS SS8550 KEC TO92 1,28  
  SS8050 KEC SOT23 1,28  
C 9011 HIT TO92 1,82  
C 9012 KEC TO92 1,47  
C 9013 KEC TO92 1,62  
C 9014 KEC TO92 1,28  
C 9015 KEC TO92 1,28  
C 9016 KEC TO92 2,02  
C 9018 KEC TO92 1,47  
2S A1011 SAN TO220 18,20  
2S A1012 TOS TO220 14,46  
2S A1013 FSC TO92MOD 3,03  
2S A1015 TOS TO92 1,42  
2S A1020 ST TO92M 3,59  
2S A1023 KEC TO92 7,84  
2S A1024 KEC TO92 6,07  
2S A102M KEC TO92 2,02  
2S A1037 ROHM SC59A 3,54  
2S A1038 TOS TO92 15,32  
KR A103M KEC TO92 2,17  
2S A1046 KEC TO220F 18,05  
2S A1048 TOS TO92M 3,59  
2S A1049 TOS 2-4E1A 2,73  
2S A1091 TOS TO92 10,11  
2S A1106 TOS TO3P 23,81  
2S A1111 MAT TO220 39,84  
2S A1112 MAT TO220 65,73  
  A1115 MIT TO92 2,38  
DT A114TS ROHM TO92 2,02  
2S A1156 NEC TO126 11,12  
2S A1175 NEC TO92M 2,28  
2S A1215 orig SK MT-200 121,34  
2S A1216 orig SK MT-200 141,57  
2S A1220 NEC TO126 15,17  
2S A1242 TOS TO251 21,69  
2S A1244 TOS TO251 10,11  
2S A1246 SK TO92 7,08  
2S A1249 SAN TO126 25,28  
DT A124ES ROHM TO92 2,68  
2S A1263 orig TOS TO3P 54,15  
2S A1264 orig TOS TO3P 50,56  
2S A1265 orig TOS TO3P 48,00  
KT A1266 KEC TO92 1,92  
2S A1267 KEC TO92 5,06  
2S A1268 KEC TO92 11,07  
2S A1270 KEC TO92 3,08  
2S A1271 KEC TO92 4,04  
2S A1273 KEC TO92 3,94  
2S A1275 KEC TO92 5,56  
2S A1276 KEC TO220 17,49  
2S A1282 MIT TO92 4,75  
2S A1283 MIT TO92 11,73  
2S A1286 MIT TO92 10,82  
2S A1294 orig SK TO3P 67,24  
2S A1302 orig TOS 2-21F1A 66,79  
2S A1304 SAN TO220F 36,10  
2S A1307 WS TO220F 21,69  
2S A1309A MAT TO92 3,03  
2S A1315 TOS TO92 7,23  
2S A1318 SAN TO92 2,53  
2S A1358 TOS TO126 16,68  
2S A1370 SAN TO92 3,03  
2S A1371 E SAN TO92 8,60  
2S A1376 NEC TO92 3,94  
2S A1380 SAN TO126 9,91  
2S A1381 SAN TO126 35,39  
2S A1385 KEC TO252 14,46  
2S A1428 TOS TO92 20,22  
DT A144ES ROHM TO92 1,92  
2S A1469 orig NSC TO220F 22,15  
2S A1491orig SK TO3P 53,64  
2S A1492 orig SK TO3P 57,60  
2S A1512 orig MAT SC72 25,28  
2S A1516 TOS TO3P 55,62  
2S A1524 SAN TO92S 15,17  
2S A1527 SAN TO92 3,59  
2S A1533 SAN TO92MOD 4,50  
2S A1535 MAT TO220 27,10  
2S A1568 SK TO220F 55,01  
2S A1624 NEC TO92 23,00  
2S A1625 NEC (SP-8) 14,41  
2S A1626 NEC (SP-8) 22,25  
2S A1627 NEC (SP-8) 18,96  
2S A1657 KEC TO220F 14,56  
2S A1658 KEC TO220F 18,71  
2S A1659 KEC TO220F 22,15  
2S A1667 NSC TO220F 40,45  
2S A1668 KEC TO220F 18,96  
2S A1693 orig SK TO3P 60,67  
2S A1694 orig SK TO3P 64,77  
2S A1695 orig SK TO3P 58,14  
2S A1725 SK TO220F 40,45  
2S A1726 SK TO220 49,04  
2S A1767 MAT TO92 20,22  
2S A1797T ROHM MPT3 13,15  
2S A1834 ROHM TO251 26,04  
2S A1837 orig TOS TO220F 16,68  
2S A1859 SK TO220F 27,10  
2S A1908 orig SK TO3PF 50,56  
2S A1930 TOS TO220F 21,24  
2S A1941 orig PANAS TO3P 35,20  
2S A1942 orig TOS 2-21F2A 111,23  
2S A1943 orig TOS 2-21F1A 51,20  
2S A1943 TOS 2-21F1A 32,00  
2S A1952 ROHM DPAK 18,96  
2S A1962 orig TOS TO3P 50,56  
2S A1972 TOS TO92 14,21  
2S A1980 AUK TO92 4,04  
2S A1987 TOS 2-21F1A 229,80  
2S A2023 SAN TO126 12,80  
2S A2040 SAN TO252 14,46  
2S A2099 SAN TO220ML 32,00  
MPS A42 (KSP42) KEC TO92 1,76  
MPS A44 (KSP44) KEC TO92 2,02  
2SA A539 SAM TO92 2,53  
2S A564 MAT TO92 2,53  
2S A603 NEC TO18 53,09  
2S A608 SAN TO92 1,82  
2S A614 NEC TO220 16,68  
2S A673 HIT TO92 2,98  
2S A684 MAT TO92 4,04  
2S A708 NEC TO92 4,04  
2S A723 SI TO92 13,15  
2S A733 KEC TO92 1,52  
2S A844 TOS TO92 5,06  
2S A910 SAM TO92MOD 5,41  
2S A916 NEC TO92 13,15  
MPS A92 (KSP92) KEC TO92 1,97  
KS A928 SAM TO92MOD 3,59  
2S A933 ROHM TO92 1,97  
2S A935 ROHM SC51 20,22  
MPS A94 KEC TO92 2,17  
2S A940 TOS TO220 10,11  
2S A949 TOS TO92MOD 7,23  
2S A950 TOS TO92 2,53  
2S A952 NEC TO92 3,03  
2S A958 TOS TO220 25,28  
2S A965 TOS TO92MOD 3,52  
2S A966 TOS TO92MOD 2,78  
2S A968 TOS TO220AB 18,20  
2S A970 TOS TO92 3,59  
2S A984 SAN TO92 4,45  
2S A988 NEC TO92 9,66  
2S A992 NEC TO92 2,73  
2S B1010 orig ROHM TO92MOD 10,72  
2S B1015A TOS TO220F 15,17  
2S B1016 PMC TO220F 30,34  
2S B1033 ROHM TO220 15,17  
2S B1064 ROHM TO220 13,55  
2S B1065 SAN TO126 30,34  
2S B1097-O FSC TO220F 15,17  
2S B1134 SAN TO220ML 25,28  
2S B1142 SAN TO126 25,28  
2S B1151 NEC TO126 13,65  
2S B1184 ROHM CPT3 10,11  
2S B1202 SAN TO252 11,12  
2S B1203 SAN TO252 7,69  
2S B1204 SAN TO252 7,99  
2S B1225 SAN TO220 63,20  
2S B1240 ROHM TO92 11,12  
2S B1243 ROHM TO126 16,68  
  B1261 MAT TO251 15,32  
2S B1273 MAT TO220 11,73  
2S B1274 SAN TO220F 20,22  
2S B1322 MAT MT 2 11,73  
2S B1329 ROHM MRT 10,62  
2S B1342 ROHM TO220F 25,28  
2S B1343 ROHM TO220 22,75  
2S B1344 ROHM TO220F 30,69  
2S B1361 MOT TO3P 131,81  
2S B1366 orig KEC TO220F 17,70  
2S B1367 KEC TO220F 24,27  
2S B1370 KEC TO220 15,17  
2S B1375 TOS TO220F 14,21  
2S B1412 ROHM SC63 27,10  
2S B1438 ROHM TO92 7,23  
2S B1443 ROHM ATV 11,38  
2S B1545 MAT D2PAK 101,12  
2S B1545 MAT TO220 50,56  
2S B1548   TO220F 30,64  
2S B1559 SK TO3P 58,14  
2S B1560 SK TO3P 60,67  
2S B1565 ROHM TO220F 28,31  
2S B1566 ROHM TO220F 20,22  
2S B1569A ROHM TO220F 22,25  
2S B1588 SK TO3PF 61,28  
2S B1625 orig SK TO218 60,67  
2S B1647 SK TO3P 61,28  
2S B1659 SK TO220 35,39  
2S B544 SAN TO92 4,75  
2S B598 SAN TO92 13,55  
2S B631 SAN TO126 12,64  
2S B644 PANAS SC71 55,62  
2S B647 HIT TO92MOD 4,04  
2S B649A HIT TO126 6,32  
2S B686 MOSPEC TO247 37,41  
2S B688 orig KEC TO3P 34,23  
2S B698F SAN TO92 6,88  
2S B716 HIT TO92MOD 6,57  
2S B734 NEC SOT33 8,60  
2S B744 NEC TO126 18,56  
2S B764 SAN TO92MOD 6,07  
  B766A   SOT23 1,60 npn: 50В/1А h21=120...240
2S B772P NEC TO126 4,85  
  B772 NEC SOT89 3,84  
2S B774 MAT TO92 2,53  
2S B778 KEC TO3PF 33,37  
2S B794 NEC TO126 38,78  
2S B817 orig SAN TO247 40,45  
2S B834 FAIR TO220 11,12  
2S B857 orig HIT TO220 20,22  
2S B861 HIT TO220 20,22  
2S B892 SAN TO92 4,85  
2S B985 SAN TO92MOD 10,11  
2S B986 SAN TO126 18,50  
2S B988 KEC TO220AB 25,28  
  BC107 ST TO18 15,17  
  BC108 NXP (PH) TO18 14,26  
  BC109 NXP (PH) TO18 15,17  
  BC141 CDIL TO39 20,22  
  BC170 NXP (PH) TO92 11,07  
  BC212 NXP (PH) TO92 10,42  
  BC237 MOT TO92 3,59  
  BC238 MOT TO92 7,89  
  BC239 MOT TO92 12,64  
  BC307 NXP (PH) TO92 4,04  
  BC308 FAIR TO92 2,02  
  BC327 SEC TO92 1,26  
  BC327-40 SEC TO92 2,02  
  BC328-40 SEC TO92 2,78  
  BC337-25 NXP (PH) TO92 2,17  
  BC337-40 NXP (PH) TO92 2,02  
  BC338 NXP (PH) TO92 2,12  
  BC368 NXP (PH) TO92 2,17  
  BC369 NXP (PH) TO92 3,03  
  BC517 NXP (PH) TO92 3,59  
  BC547C NXP (PH) TO92 1,11  
  BC548 NXP (PH) TO92 1,67  
  BC550 KEC TO92 2,28  
  BC556 NXP (PH) TO92 1,62  
  BC557 NXP (PH) TO92 1,62  
  BC558 NXP (PH) TO92 1,67  
  BC559 KEC TO92 1,67  
  BC560 KEC TO92 2,53  
  BC618 NXP (PH) TO92 22,75  
  BC635 NXP (PH) TO92 3,19  
  BC637 NXP (PH) TO92 5,31  
  BC638 NXP (PH) TO92 6,07  
  BC639 NXP (PH) TO92 2,53  
  BC640 NXP (PH) TO92 5,06  
  BC807-40 NSC SOT23 1,26  
  BC817-40 NSC SOT23 1,26  
  BC846B NXP (PH) SOT23 1,01  
  BC847B NXP (PH) SOT23 1,01  
  BC848C NXP (PH) SOT23 1,01  
  BC856B NXP (PH) SOT23 1,01  
  BC857B NXP (PH) SOT23 1,01  
  BCX41 SIEMENS SOT23 26,04  
  BCX52-16/T1 NSC SOT89 4,55  
  BCX56-16/T1 SIEMENS SOT23 30,34  
  BD135 NXP (PH) TO126 6,07  
  BD136 NXP (PH) TO126 6,07  
  BD137 NXP (PH) TO126 4,90  
  BD138 NXP (PH) TO126 5,81  
  BD139 NXP (PH) TO126 5,81  
  BD140 orig NXP (PH) TO126 6,40  
  BD234 orig NXP (PH) TO126 16,68  
  BD237 orig NXP (PH) TO126 11,84  
  BD238 orig NXP (PH) TO126 11,84  
  BD239 B SAM TO220 16,68 (NPN;80V;2A;30W;h21=40;Uce=0.7V)(пара =BD240)
  BD242C orig NXP (PH) TO220 16,08  
  BD243C orig NXP (PH) TO220 17,70  
  BD244C orig ST TO220 18,40  
  BD245C ST TO218 49,09  
  BD250C NXP (PH) TO247 55,62  
  BD434 orig ST TO126 16,23  
  BD435 SAM TO126 8,49  
  BD435 orig FAIR TO126 13,70  
  BD436 SAN TO126 8,09  
  BD437 SAM TO220 12,64  
  BD438 orig FAIR TO126 13,15  
  BD649 NXP (PH) TO220 23,00  
  BD677 ST TO126 13,80  
  BD678 ST TO126 15,32  
  BD679 ST TO126 17,49  
  BD680 NXP (PH) TO126 14,41  
  BD681 FAIR TO126F 14,11  
  BD682 FAIR TO126F 11,12  
  BD839 NXP (PH) TO202 15,17 (NPN;45V;3A;10W;125MHz;h21=40-250;Uce=0.8V)(пара =BD840)
  BD911 orig ST TO220 28,31  
  BD912 orig ST TO220 28,80  
  BD948 NXP (PH) TO220 70,78  
  BDW83C ST TO218 70,48  
  BDW84C ST TO218 70,48  
  BDW93C ST TO220 22,40  
  BDW94C ST TO220 23,26  
  BDX33C ST TO220 19,36  
  BDX34C orig ST TO220 17,70  
  BDX43 ST TO126 52,38  
  BDX53C orig ST TO220 17,70  
  BDX54C orig ST TO220 15,17  
  BDX62 MIT TO3 126,40  
  BDX63 MIT TO3 126,40  
  BDX84B NXP (PH) TO126 15,17  
  BDX87 NXP (PH) TO3P 126,40  
  BF244 FAIR TO92 16,33  
  BF245C(2N5458) NXP (PH) TO92 9,96  
  BF247A FAIR TO92 5,06  
  BF420 NXP (PH) TO92 2,28  
  BF421 NXP (PH) TO92 2,17  
  BF422 NXP (PH) TO92 2,07  
  BF423 NXP (PH) TO92 2,53  
  BF459 NXP (PH) TO126 20,22  
  BF487 NXP (PH) TO92 11,83  
  BF680 NXP (PH)   14,21  
  BF819 NXP (PH) TO202 30,34  
  BF869 NXP (PH) TO220 22,20  
  BF871 NXP (PH) TO202 19,87  
  BF960 NXP (PH) TO18 9,56  
  BF961 NXP (PH) TO18 10,11  
  BF964 NXP (PH) TO18 18,76  
  BF966 TFK TO18 30,34  
  BF970 TFK TO18 26,85  
  BF979 TFK TO18 25,28  
  BF982 NXP (PH) TO18 22,15  
  BF998 NXP (PH) SOT143 7,43  
  BFG135/T1 NXP (PH) SOT223 27,30  
  BFG540/T1 NXP (PH) SOT143 11,63  
  BFG591 NXP (PH) SOT223 35,39  
  BFG67 NXP (PH) SOT143 5,41  
  BFR90A NXP (PH) TO18 41,36  
  BFR91A NXP (PH) TO18 17,70  
  BFR92A NXP (PH) SOT23 8,34  
  BFR93A NXP (PH) SOT23 6,32  
  BLT50/T1 NXP (PH) SOT223 80,90  
  BS108 NXP (PH) TO92 15,17  
  BS250 NXP (PH) TO92 15,17  
  BSP254 NXP (PH) SOT223 25,28  
  BSR50 FSC TO92 5,06  
  BSR52 NXP (PH) TO92 7,58  
  BSS138 INFIN SOT23 10,11  
  BSS84 INFIN SOT23 17,39  
  BU1508AX orig NXP (PH) TO220F 32,00  
  BU1508DX orig NXP (PH) TO220F 32,00  
  BU208A orig ST TO3 35,20  
  BU208D orig STS TO3 35,20  
  BU2506DF orig NXP (PH) SOT199 42,87  
  BU2506DX orig NXP (PH) SOT399 75,84  
  BU2508AF orig NXP (PH) SOT199 53,09  
  BU2508AX orig NXP (PH) SOT399 55,62  
  BU2508AW orig NXP (PH) SOT429 51,20  
  BU2508DF orig NXP (PH) SOT199 58,14  
  BU2508DW orig NXP (PH) SOT429 88,88  
  BU2508DX orig NXP (PH) SOT399 57,60  
  BU2515AX CHINA SOT399 50,56  
  BU2515DX NXP (PH) SOT399 59,00  
  BU2520AF NXP (PH) SOT199 49,60  
  BU2520AX orig NXP (PH) SOT399 52,80  
  BU2520DF orig NXP (PH) SOT199 68,26  
  BU2520DX orig NXP (PH) SOT399 57,60  
  BU2522AX orig NXP (PH) SOT399 68,26  
  BU2525AF orig NXP (PH) SOT199 63,20  
  BU2525AW orig NXP (PH) SOT429 51,20  
  BU2525AF NXP (PH) SOT399 51,20  
  BU2527AF NXP (PH) SOT199 60,67  
  BU2527AX orig NXP (PH) SOT399 96,06  
  BU2527DX orig NXP (PH) SOT399 96,06  
  BU2527DF NXP (PH) SOT399 64,00  
  BU2532AL orig NXP (PH) SOT430 136,51  
  BU2720DX NXP (PH) SOT399 60,17  
  BU406 ST TO220 11,17  
  BU407 orig ST TO220 21,24  
  BU4507AX orig NXP (PH) SOT399 83,42  
  BU4507DX orig NXP (PH) SOT399 62,34  
  BU4508AX orig NXP (PH) SOT399 53,75  
  BU4508DX orig NXP (PH) SOT399 57,60  
  BU4522AF orig NXP (PH) SOT199 66,39  
  BU4522AX orig NXP (PH) SOT399 75,84  
  BU4523AX orig NXP (PH) SOT399 51,20  
  BU4525AX orig NXP (PH) SOT399 71,09  
  BU4530AL NXP (PH) SOT430 88,48  
  BU4532AL TOS SOT430 89,54  
  BU508AF orig NXP (PH) SOT199 53,09  
  BU508AFI orig ST MOROCCO ISOWATT218 41,60  
  BU508A orig ST TO218 38,40  
  BU508AF china NXP (PH) SOT199 28,80  
  BU508D met. orig SAN TO218 45,96  
  BU508D orig plast SAN TO3PML 58,45  
  BU508DF orig NXP (PH) SOT199 44,80  
  BU508DW orig NXP (PH) SOT429 50,56  
  BU626A ST TO3 111,23  
  BU806 orig ST TO220 31,90  
  BU807 orig ST TO220 30,34  
  BU808DF  (2SC5388) ST ISOWATT218 144,00  
  BU808DF  KIT   Gibrid 96,00 Супер качество. Не греется.
  BU908 ST TO218 60,67  
  BU931ZP orig ST TO3 73,60  
  BU941ZPFI CHINA ISOWATT218 55,62  
  BU941ZPFI orig ST MOROCCO ISOWATT218 80,00  
  BUF405AFP (AX) ST TO220F 50,56  
  BUF420AW ST TO247 229,80  
  BUH1015HI orig ST ISOWATT218 64,00  
  BUH1215 ST TO218 72,25  
  BUH515 orig ST MOROCCO ISOWATT218 68,26  
  BUH515D orig ST MOROCCO ISOWATT218 53,95  
  BUH516TH orig ST ISOWATT218 38,40 распродажа!!! 1500V 6A
  BUH517 orig ST ISOWATT218 57,60 распродажа!!! 1700V 8A
  BUH715 ST ISOWATT218 63,55  
  BUK454-800 NXP (PH) TO220 60,67  
  BUK854-800 NXP (PH) TO220 111,23  
  BUL310FP orig ST MOROCCO TO220F 28,67 BUT11AX 
  BUL45 orig Motorola TO220 12,80 700V 5A BUL45-D.PDF
  BUL49D ST TO220 135,45  
  BUL6802 ST TO126 57,08  
  BUL810 ST TO3P 75,84  
  BUT11A orig NXP (PH) TO220 14,16  
  BUT11AF CHINA TO220F 16,00  
  BUT11AX CHINA SOT186 16,00  
  BUT11AX (APX)orig NXP (PH) SOT186 28,80  
  BUT12A orig NXP (PH) TO220 20,22  
  BUT12AF NXP (PH) SOT186 19,57  
  BUT12AF (AX) orig NXP (PH) SOT186 57,60  
  BUT18AF NXP (PH) SOT186 15,17  
  BUT56A NXP (PH) TO220 14,46  
  BUV48A orig ST TO218 87,32  
  BUV48B ST TO218 45,50  
  BUV48C ST TO218 66,39  
  BUW1215 orig ST TO218 64,00 1500V 16A 200W
  BUW12A NXP (PH) TO3P 55,62  
  BUX48A orig ST TO3 101,12  
  BUX86P/B NXP (PH) TO220 25,28  
  BUX87P NXP (PH) SOT82 18,71  
  BUX98A ST TO3 202,24  
2S C1006 KEC TO92 5,06  
2S C1008 Y SAM TO92 2,53  
2S C1009 NEC TO92 30,34  
KR C102 M(T) KEC TO92 2,48  
KR C103 M(T) KEC TO92 3,03  
2S C1213 HIT TO92 2,53  
DT C124ES ROHM TO92 2,53  
2S C1312 MAT TO92 3,94  
2S C1316 SONY TO66 35,90  
2S C1317 MAT TO92 6,07  
2S C1318 MAT TO92 3,99  
2S C1384 MAT TO92L 4,55  
2S C1393 SAM TO92 2,53  
2S C1417 MAT TO92 3,94  
DT C143TS ROHM TO92 2,17  
DT C144TS ROHM SOT223 2,53  
2S C1473 MAT TO92 2,73  
2S C1507 NEC TO220 10,11  
2S C1627 TOS TO92 10,82  
2S C1652 ROHM MT 1 15,17  
2S C1674 TOS TO92 3,19  
2S C1675 TOS TO92 3,19  
2S C1730Y KEC TO92 2,53  
2S C1740S ROHM SOT399 2,78  
2S C1741 MAT TO92 2,88  
2S C1788 MAT TO92 17,19  
2S C1815 TOS TO92 1,47  
2S C1875 NEC TO3 27,56  
2S C1923 TOS TO92 3,08  
2S C1959 PANAS TO92 2,73  
2S C1983 SK TO220 21,24  
2S C2001L KEC TO92 2,53  
2S C2026 NEC TO220F 16,68  
2S C2028 TOS TO220F 36,40  
2S C2053 MIT TO92MOD 26,75  
2S C2061 ROHM TO92MOD 14,16  
2S C2073 FAIR TO220 12,13  
2S C2078 orig KEC TO220 56,53  
2S C2120Y TOS TO92 3,59  
2S C2216 TOS TO92 7,69  
2S C2229 TOS TO92MOD 4,50  
2S C2230 TOS TO92MOD 3,59  
2S C2231 TOS TO202 34,23  
2S C2235Y TOS TO92MOD 4,50  
2S C2236 TOS TO92MOD 3,59  
2S C2238 KEC TO220AB 40,14  
2S C2271 SAN TO92MOD 5,56  
2S C2274 SAN TO92 6,57  
2S C2310 SAM TO92 4,25  
2S C2314 SAN TO126 17,19  
2S C2316 SAM TO92M 15,17  
2S C2320 MIT TO92 5,06  
2S C2328A SAM TO92 4,55  
2S C2330 SAM TO92 3,08  
2S C2331 SAM TO92 3,59  
2S C2335 FSC TO220 15,62  
2S C2335F FAIR TO220F 15,17  
2S C2344 SAN TO220 14,16  
2S C2371 SAN TO126 18,40  
2S C2383 SAM TO92MOD 3,59  
2S C2389 ROHM TO92 7,58  
2S C2404 PANAS SOT23 25,28  
2S C2412 ROHM SOT23 4,50  
2S C2458 TOS TO92 2,53  
2S C2481 TOS TO126 20,22  
2S C2482 TOS TO92MOD 4,45  
2S C2500 TOS TO92MOD 3,29  
2S C2555 MOSPEC TOP3L 95,00  
2S C2570 NEC TO92 9,05  
  C2581 FAIR TO3P 45,50  
2S C2594 MIT TO126 18,20  
2S C2603 MIT TO92 3,03  
2S C2611 HIT TO126 9,10  
2S C2625 orig SK TO3P 32,00  
2S C2632 TOS TO92MOD 4,80  
2S C2655 TOS TO92MOD 3,94  
2S C2682 SEC TO126 6,57  
2S C2688 NEC TO126 7,58  
2S C2690   TO126 25,28  
2S C2705 TOS TO92MOD 10,11  
2S C2712 TOS SOT23 4,04  
2S C2717 TOS TO92 15,17  
2S C2757   SOT23 15,17  
2S C2785 NEC SSIP13 5,06  
2S C2802 SAN TO252 30,34  
2S C2837 orig SK TO3P 61,63  
2S C2839 SAN SPA 5,41  
2S C2901 NEC TO92 2,28  
2S C2921 orig SK MT-200 121,34  
2S C2922 orig SK MT-200 131,46  
2S C2926 HIT TO92 16,23  
2S C3030 orig FUJI TO3P 92,07  
2S C3039 TOS TO220 22,75  
2S C3040 TOS TO3P 44,44  
2S C3089 SAN TO3P 40,45  
2S C3112 TOS TO92 6,57  
2S C3113 TOS TO92 2,53  
2S C3117 SAN TO126 16,23  
2S C3148 TOS TO220AB 28,87  
2S C3150 SAN TO220 20,22  
2S C3153 SAN TO3P 41,60  
2S C3178 FUJI TO220 15,32  
2S C3180 TOS TO3P 22,75  
2S C3181N orig   TO3P 48,00  
2S C3182 orig TOS TO3P 48,00  
2S C3194 TOS TO92 1,77  
2S C3197 KEC TO92 2,02  
2S C3198 KEC TO92 2,02  
KT C3199 KEC TO92 1,67  
2S C3202 KEC TO92 2,53  
2S C3203 KEC TO92 2,88  
2S C3205 KEC TO92MOD 3,39  
2S C3206 KEC TO92MOD 5,56  
2S C3207 KEC TO92 5,56  
2S C3209 KEC TO92 7,58  
2S C3228 KEC TO92MOD 6,07  
2S C3229 KEC TO220F 18,71  
2S C3263 SK TO3P 79,36  
2S C3264 SK MT-200 151,68  
2S C3265 TOS SOT23 6,32  
2S C3269 SAN TO92MOD 45,15  
2S C3271 SAN TO126 12,64  
2S C3277 orig SAN TO3P 79,43  
2S C3279L SAM TO92 10,11  
2S C3281 orig TOS 2-21F1A 75,84  
2S C3298 TOS TO220F 20,22  
2S C3309 TOS TO220F 26,80  
2S C3311 MAT SC72 2,73  
2S C3320 FUJI TO3P 80,90  
2S C3330 SAN SC72 2,53  
2S C3331 SAN TO92 11,63  
2S C3355 NEC TO92 4,50  
2S C3356 NEC SOT23 9,60 маркировка T22,T23
2S C3357  SMD NEC SOT89 16,18  
2S C3376 TOS TO3P 47,27  
2S C3377 ROHM TO92 17,70  
2S C3383 SAM TO92 3,59  
2S C3396 SAN SOT23 45,15  
2S C3417 SAN TO126 9,05  
2S C3420 NEC TO126F 12,13  
2S C3421 TOS TO126 14,46  
2S C3423 TOS TO126 30,34  
2S C3451 SAN TO3P 60,67  
2S C3456 SAN TO220 72,25  
2S C3457 SAN TO220AB 24,52  
2S C3460 TOS TO3P 50,56  
2S C3467 SAN TO92 11,12  
2S C3468 SAN TO92 13,65  
2S C3486 CHINA TO3P 19,57  
2S C3502 SAN TO126 8,09  
2S C3503 SAN TO126 20,22  
2S C3507 orig PANAS SOT199 108,35  
2S C3518 NEC TO252 15,88  
2S C3519A orig SK TO247SUPER 75,13  
2S C3552 orig TOS TO3P 93,54  
2S C3576 SAN TO92S 7,58  
  C3613 TOS TO126 45,50  
2S C3669 TOS SC72 23,71  
2S C3679 orig SK TO3P 73,31  
2S C3688 SAN TO3P 55,62  
2S C3746 SAN TO220ML 70,78  
2S C3749-N SAN TO220 25,28 (NPN;500V;3A;25W;h21=30-50;Uke=1V)
2S C3752 orig SAN TO220ML 20,22  
2S C3779 SAN TO92 15,17  
2S C3795A MAT TO220 17,70  
2S C3795B MAT TO220F 18,96  
2S C3805A TOS D2PAK 76,80  
2S C3807 orig SAN TO126 7,36  
2S C3851 SK TO220F 22,15  
2S C3852A plast SK TO220F 17,70  
2S C3855 orig SK TO3P 60,67  
2S C3856 orig SK TO3P 73,31  
2S C3866 plast orig FUJI TO218ISO 32,86  
2S C3868 MAT TO220F 22,75  
2S C3884A TOS TO218ISO 30,64  
2S C3886A orig TOS TO218ISO 45,50  
2S C3895 orig SAN TO3PFM 55,62  
2S C3907 orig TOS TO3PFM 53,09  
2S C3940 MAT TO92NL-A1 7,08  
2S C3942 MAT TO220F 30,64  
2S C3953D SEC TO126 7,08  
2S C3964 TOS TO126 35,39  
2S C3971 MOT TO220F 23,71  
2S C3973B MOT TO220F 32,86  
2S C3979 MAT TO220F 20,07  
2S C3997 PANAS 2-21F1A 61,68  
2S C3998 MAT 2-21F1A 58,14  
2S C4004 SK TO220F 19,92  
2S C4065 SK TO220F 111,94  
2S C4106 SAN TO220AB 20,22  
2S C4107 SAN TO220 28,31  
2S C4108 orig SAN TO247 75,84  
2S C4111 MAT TO3PBL 68,26  
2S C4123 SAN TO3PFM 45,50  
2S C4137 SAN TO126 30,34  
2S C4138 orig SK TO3P 45,50  
2S C4160 orig SAN TO220 18,05  
2S C4161 SAN TO220ML 14,66  
2S C4162-L SAN TO220 15,17  
2S C4185 NEC SOT323 40,45  
2S C4204 SAN TO92 5,51  
2S C4231 orig SHIN TO220ISO 35,39  
2S C4236 orig SHIN TO247 50,56  
2S C4242 orig SHIN TO220AB 28,67  
2S C4278 ROHM TO247 83,42  
2S C4288A orig TOS TO3PBL 70,43  
2S C4300 SK TO3PB 60,67  
2S C4308 HIT TO92 4,60  
2S C4369 TOS TO220F 19,87  
2S C4370 SAN TO220F 39,74  
2S C4408 TOS TO92MOD 6,32  
2S C4423 SAN TO3P 34,33  
2S C4429 orig SAN TO3PML 42,47  
2S C4445 SK TO3PF 126,40  
2S C4458 orig SAN TO3PML 41,60  
2S C4460 orig SAN TO3PML 41,11  
2S C4466 orig SK TO3P 43,33  
2S C4467 orig SK TO3P 67,40  
2S C4468 orig SK TO3P 55,31  
2S C4511 orig SK TO220F 31,85  
2S C4517(A )orig SK TO220F 35,39  
2S C4532 TOS 2-21F1A 115,58  
2S C4538 FUJI TO3PFM 50,56  
2S C4542 TOS TO218ISO 50,56  
2S C4544 FAIR TO220F 14,46 NPN; 300V; 0.1A; 25W; h21=30-200; 70MHz; Usat=1V
2S C458 HIT TO92 2,17  
2S C4581 orig SHIN TO3P-ISO 54,91  
2S C4585 orig SHIN TO3P-ISO 59,61  
2S C460 TI TO92 3,19  
2S C4636 SAN TO220F 30,34  
2S C4692 orig HIT TO3PFM 195,01  
2S C4706 orig SK TO3P 63,20  
2S C4744 orig TOS TO3PF 37,92  
2S C4763 TOS TO3PML 86,66  
2S C4770 orig SAN TO3PFM 50,56  
2S C4793 TOS TO220 16,00  
2S C4804 SHIN TO220F 57,28  
2S C4833 orig SHIN TO218ISO 75,84  
2S C4834 orig SHIN TO220ISO 75,84  
2S C4916 TOS TO220F 54,91  
2S C4924 orig SAN TO3PML 45,50  
2S C4927 SAN TO3PF 58,14  
2S C4977 plast FUJI TO220F 23,81  
2S C4993 HIT MPAK-4 106,18  
2S C5001 ROHM TO251 65,02  
2S C5027F orig FAIR TO220F 20,07  
2S C5027R SEC TO220 16,18  
2S C5030F orig SEC TO3PFM 70,43  
KS C5042F FAIR TO220F 14,46  
2S C5044 TOS TO3PB 47,83  
2S C5047 orig SAN TO3PBL 131,46  
2S C5048 orig TOS TO3P 41,51  
KSC C5086 TOS TO3PF 36,10  
2S C5088 orig FAIR TO247 50,56  
2S C5100 SK TO3PF 161,79  
2S C5103 ROHM SC63 21,44  
2S C5108 TOS SMD 72,25  
2S C5129 orig TOS TO3PML 39,94  
2S C5144 TOS TO3PML 75,84  
2S C5148 orig TOS TO3PML 42,98  
2S C5149 orig TOS TO3PF 42,98  
2S C5150 orig TOS 2-16E3A 45,50  
2S C5171 TOS TO220F 19,16  
2S C5197 TOS TO3P 45,15  
2S C5198 orig TOS TO3P 36,80  
2S C5200 orig TOS 2-21F1A 51,20  
2S C5200 TOS 2-21F1A 32,00  
2S C5207A TOS TO3PFM 57,79  
2S C5239 TOS TO220 27,10  
2S C5241 orig SHIN TO220F 37,92  
2S C5242 orig TOS TO3P 60,07  
2S C5244 MAT 2-21F1A 91,01  
2S C5249 orig SK TO220F 30,34  
2S C5250 orig HIT TO3PF 44,49  
2S C5251 HIT TO3PFM 61,38  
2S C5253 orig MAT TO220F 36,91  
2S C5280 TOS TO3PFM 68,61  
2S C5287 orig SAN TO3P 55,62  
2S C5296 orig SAN TO3P 48,03  
2S C5297 orig SAN TO3P 35,20  
2S C5299 orig SAN TO3PML 46,97  
2S C5302 SAN TO3PML 41,60  
2S C5302 orig SAN TO3PML 52,80  
2S C5306 HIT TO3PF 151,68  
2S C5321 TOS SOT23 28,87  
2S C5331 TOS TO3PBL 111,23  
2S C5332 TOS TO3PBL 97,53  
2S C5339 orig TOS TO3P-ISO 53,09  
2S C5343 AUK TO92 2,02  
2S C5344 AUK TO92 30,34  
2S C5353 orig MAT TO220F 25,28  
2S C5358 TOS 2-16C1A 75,84  
2S C536 SAN TO92 2,53  
2S C5386 orig TOS TO3P-ISO 39,74  
2S C5387 orig TOS TO3P-ISO 41,46  
2S C5388 orig SAN TO3P-ISO 144,00  
2S C5404 MAT TO3P-ISO 40,45  
2S C5406 MAT TO3P-ISO 116,29  
2S C5407 MAT TO3P-ISO 202,24  
2S C5411 orig MAT TO3PFM 45,66  
2C C5440 MAT TO3PF 77,05  
2S C5442 TOS TO3PF 134,84  
2S C5444 MAT TO3PBL 117,35  
2S C5445 TOS 2-21F2A 117,76 1500V 20A
2S C5446 orig HIT 2-21F2A 112,00  
2S C5446 HIT 2-21F2A 80,00  
2S C5449 orig HIT TO3P-ISO 59,61  
2S C5480 HIT TO3P 75,84  
2S C5507 HIT SOT23 101,12  
2S C5511   TO220F 32,00  
2S C5515 PANAS TO3P-ISO 92,07  
2S C5516 orig PANAS TO3P 64,00 1500V 20A 70W  npn
2S C5521 orig MAT TO3P-ISO 63,20  
2S C5552 orig MAT TO3PF 79,68  
2S C5570 orig TOS TO3P-ISO 96,00  
2S C5583 orig TOS 2-21F2A 80,90  
2S C5584 orig FAIR 2-21F2A 75,84  
2S C5586 orig SK TO3PF 42,87  
2S C5587 orig FAIR TO3P 44,49  
2S C5588 orig TOS TO3P 60,80  
2S C5589 orig FAIR TO3P-ISO 92,80  
2S C5591 MAT TO3P-ISO 118,40  
2S C5609 MAT TO92MOD 6,07  
2S C5610 MAT TO92MOD 4,55  
2S C5611 MAT TO126 12,80  
2S C5612 TOS 2-21F1A 142,23 2000V 22A LG 100 Gh
2S C5636 MAT SC90 59,46  
2S C5679 FUJI TO220 52,08  
2S C5686 orig MAT TO3PF 96,06  
2S C5691 TOS   173,83  
2S C5694 SAN TO126 19,72  
2S C5696 SAN TO3PMLH 64,00  
  C5696 orig SAN TO3PMLH 83,20  
2S C5698 orig SAN TO3PF 64,00  
2S C5706 SAN TO252 13,15  
2S C5707 long leg SAN TO251 9,60  
2S C5707 short leg SAN TO252 13,04  
2S C5793 orig SAN TO3PML 96,00  
2S C5802 orig FAIR TO3PFM 50,56  
2S C5803 FAIR TO3PF 45,50  
2S C5855 TOS TO3PFM 43,84  
2S C5856 TOS TO3PFM 47,02  
2S C5858 TOS 2-21F1A 96,00 LG 100 Gh
2S C5885 orig MAT TO220F 30,69  
2S C5886 TOS TO251 47,68  
2S C5888 orig SAN TO220ML 32,00  
2S C5902 orig PANAS TO3P 80,90  
2S C5903 PANAS TO3PFM 65,73  
2S C5904 orig PANAS TO3PF 61,28  
2S C5905 orig PANAS TO3P 112,00  
2S C5906 PANAS SOT89 85,95  
2S C5909 orig PANAS TO3PFM 151,68  
2S C5914 PANAS TO3PF 131,81  
2S C5929 orig MAT TO3P-ISO 84,74  
2S C5931 PANAS TO3P-ISO 77,36  
2S C5935 PANAS TO220F 85,95  
2S C5936 PANAS TO3PF 64,00  
2S C5966 SAN TO3PF 60,67  
2S C5996 SAN SOT93 80,90  
2S C6011A SK TO3P 118,51  
2S C6074 PANAS TO3PF 81,20  
2S C6090 SAN TO220F 32,00  
2S C6093 SAN TO220F 30,34  
2S C815Y FAIR SC72 2,73  
2S C829 MIT TO92 3,19  
2S C930 NEC TO92 1,47  
2S C937 PMC TO3 30,64  
2S C945 NEC TO92 1,47  
2S C9951 PANAS TO3PF 173,83  100 ГЦ TV
2S D1010 MAT TO92 14,46  
2S D1012 SAN TO92 5,41  
2S D1047 SAN TO3P 37,76  
2S D1062 SAN TO220 23,00  
2S D1088 TOS TO220AB 41,11  
2S D1135 HIT TO220 15,17  
2S D1138 HIT TO220 22,75  
2S D1198AR   SC71 47,17  
2S D1207 SAN TO92NL-A1 9,20  
2S D1210 NEC TO3PF 141,57  
2S D1212 SAN TO220 15,83  
2S D1218 MIT TO220 27,56  
2S D1223 TOS TO251 25,28  
2S D1237 HIT TO220 20,22  
2S D1258 MAT TO251 18,05  
2S D1266 MAT TO220F 13,15  
2S D1271 MAT TO220F 101,12  
2S D1272 MAT TO220F 33,72  
2S D1273 MOT TO220F 12,99  
2S D1275 MAT TO220F 22,75  
2S D1276 MAT TO220F 15,32  
2S D1292 SAN TO92NL-A1 9,60  
2S D1297 NEC TO3 111,23  N-DARL+D 150V 25A
2S D1302 KEC TO92 9,10  
2S D1306 HIT SOT223 30,69  
2S D1391 MAT TO3P 42,87  
2S D1397 orig TOS TO3P 34,38  
2S D1398 SAN TO3P 41,36  
2S D1402   TO3P 47,43  
2S D1403 SAN TO3P 42,87  
2S D1409 TOS TO220F 25,84  
2S D1414 KEC TO220F 20,22  
2S D1415 KEC TO220F 25,28  
2S D1427 TOS TO3P 40,45  
2S D1453   TO3PML 61,28  
2S D1460 TOS TO3 99,60  
2S D1499 MAT SOT186 15,17  
2S D1525 TOS 2-21F1A 171,90  
2S D1541 orig MAT TO3PF 55,62  
2S D1545 orig TOS TO3PML 39,39  
2S D1546 TOS TO3PB 40,45  
2S D1547 TOS TO3PML 38,78  
2S D1548 TOS TO3PFM 34,38  
2S D1554 orig TOS TO3PB 37,92  
2S D1555 orig TOS TO3PF 38,40  
2S D1555  TOS TO3PF 28,80  
2S D1556 orig TOS TO3PF 38,93  
2S D1557 orig TOS TO3PF 38,40 замена BU2720DX,D2499, MD1803
2S D1565 NEC TO220F 30,34  
2S D1577 orig TOS TO3P-ISO 54,60  
2S D1609 HIT TO126 9,05  
2S D1616A NEC TO92 3,20  
2S D1632 MAT SOT199 50,56  
2S D1649 orig SAN TO3PF 35,24  
2S D1650 orig SAN TO3PF 38,40  
2S D1651 orig SAN TO3PF 38,40  
2S D1654 SAN TO3PF 28,31  
2S D1667 SAN TO220 20,22  
2S D1669 SAN TO220ML 61,38  
2S D1682 SAN TO126 35,39  
2S D1684 SAN TO126 19,57  
2S D1691 NEC TO126 14,21  
2S D1710 orig SAN TO3PML 32,36  
2S D1729 MAT TO3P 50,56  
2S D1760 ROHM TO252 7,23  
2S D1796 SAN TO220F 34,33  
2S D1802 SAN TO252 7,58  
2S D1803 SAN TO252 7,63  
2S D1804 SAN TO252 7,63  
2S D1805 SAN TO252 22,15  
2S D1825 SAN TO220F 36,35  
2S D1829 SAN TO220F 15,83 (NPN;100V;5A;25W;h21=4000;20MHz;Uke=0.9V)
2S D1849 MAT TO3PF 124,58  
2S D1853 SAN TO92 12,64  
2S D1857 ROHM TO92 12,64  
2S D1858 ROHM TO92 7,23  
2S D1861 ROHM TO92NL-A1 38,78  
2S D1862 ROHM TO126 30,34  
2S D1876 orig SAN TO3P 30,34  
2S D1877 SAN TO3PF 30,34  
2S D1878 orig SAN TO3PF 30,64  
2S D1879 orig SAN TO3PF 29,32  
2S D1880 orig SAN TO3PF 35,20  
2S D1881 orig SAN TO3PF 32,00  
2S D1883 orig SAN TO3PFM 36,10  
2S D1884 orig SAN TO3PFM 30,34  
2S D1886 orig SAN TO3PFM 35,20  
2S D1887 orig SAN TO3PFM 34,38  
2S D1889 SAN TO220F 22,25  
2S D1898 ROHM SC62 7,58  
2S D1910 HIT TO3PF 38,32  
2S D1911 orig HIT TO3PF 40,75  
2S D1912 SAN TO220 12,64  
2S D1913 SAN TO220 15,17  
2S D1933 SAN TO220 15,17  
2S D1941 MIT TO3PFM 55,62  
2S D1991 MAT MT 1 13,55  
2S D1994A MAT MT 2 18,20  
2S D2007 ROHM TO92MOD 7,08  
2S D2012 orig БУ TOS TO220 9,60  
2S D2019 HIT TO126 55,62  
2S D2025 ROHM TO220F 20,22  
2S D2058 KEC TO220F 13,80  
2S D2061 SEC TO220ISO 15,17  
2S D2089 TOS TO3P-ISO 60,67  
2S D2092 CHINA TO220F 13,55  
KT D2092 orig KEC TO220F 24,27  
2S D2095 orig SAN TO3PF 58,14  
2S D2098 WEITRON SOT223 30,34  
2S D209L MOT TO3P 32,00  
2S D2101 HIT TO3PF 40,45  
2S D2102 (3DD2102) HIT TO3PF 33,37  
2S D2103 HIT TO220F 101,12  
2S D2107 HIT TO220F 75,84  
2S D2125 TOS TO3PF 50,56  
2S D2133 PANAS MT 3A1 65,02  
2S D2137 MAT TO220F 22,75  
2S D2144 ROHM TO92 4,04  
2S D2253 WS TO3PML 43,33  
2S D2255 MAT TO218 148,09  
2S D2331 orig MAT SOT199 37,92  
2S D2333 orig MAT SOT199 37,92  
2S D2335 MAT SOT199 36,91  
2S D2375 PANAS TO220F 20,22  
2S D2389 orig SK TO3PFM 56,63  
2S D2390 orig SK TO3P 50,56  
2S D2394 ROHM TO220F 15,17  
2S D2395 ROHM TO220F 15,17  
2S D2396 ROHM TO220F 15,17  
2S D2399 ROHM TO220 16,38  
2S D2439 SK TO3PF 52,13  
2S D2458 MAT SOT89 55,62  
2S D2495 orig SK TO220F 30,34  
2S D2498 orig TOS ITO-3P 36,76  
2S D2499 orig TOS ITO-3P 41,60  
2S D2499 TOS ITO-3P 25,60  
2S D2500 TOS TO3PFM 38,32  
2S D2525 TOS TO220F 28,82  
2S D2539 orig TOS TO3PF 48,00  
2S D2553 TOS ITO-3P 48,03  
2S D2560 SK TO3P 60,67  
2S D2578 orig SAN TO3PML 45,50  
2S D2581 SAN TO3PF 42,98  
2S D2586 orig TOS 2-16E3A 45,50  
2S D2599 TOS TO3PFM 50,56  
2S D2624 SAN TO3PFM 60,67  
2S D2627 orig SAN TO220F 26,85  
2S D2634 orig SAN TO3PML 45,96  
2S D2639 SAN TO3P 207,65  
2S D2642 SK TO220F 40,45  
2S D2658 SAN TO220F 32,86  
2S D2689 SAN TO220F 68,26  
2S D313 SAN TO220 11,63  
2S D3402 TOS TO3PF 112,24  
2S D361 FAIR TO220 13,65  
2S D362R FAIR TO220 15,17  
2S D400E SAN TO92 6,07  
2S D468 HIT TO92 3,59  
2S D471A NEC TO92 2,53  
3D D5023 FAIR TO220 32,00  
3D D5024 orig   TO220F 32,00  
2S D5071 SAM TO3PB 44,49  
2S D5072 orig FAIR TO3PB 35,39  
KS D5073 TOS TO3PB 30,34  
2S D5287 TOS TO3PFM 32,51  
KT D5701 orig FAIR TO3PB 38,83  
KT D5702 orig FAIR TO3PB 48,03  
2S D5703 orig FAIR TO3PB 41,46  
2S D600K SAN TO126 9,51  
2S D612F SAN TO126 9,10  
2S D667 HIT TO92MOD 4,04  
2S D669A HIT TO126 7,23  
2S D718 orig KEC TO3P 36,40  
2S D734 SAN TO92 10,11  
2S D774 NEC SP-8 5,41  
2S D789 HIT TO92MOD 9,91  
2S D794 NEC TO126 13,55  
2S D863 SAN TO92MOD 6,02  
2S D880 TOS TO220 9,81  
2S D882P NEC TO126 5,76  
2S D896 HIT TO3 76,60  
2S D900 HIT TO3 76,60  
2S D966 PANAS TO92 5,06  
2S D986 NEC TO126 18,71  
2S D998 KEC TO3PF 35,39  
  DA4554   TO220 16,00  
MJ E340 FAIR TO126 7,58  
MJ E350 FAIR TO126 8,44  
  FN1016 SK TO3P 55,62  
  FP1016 SK TO3P 55,62  
  HD1750FX orig ST TO3PF 76,80 хорошая замена  2SJ6920 в корпусе 2-21F1A
  HD1750FX ST TO3PF 57,60  
2S J174 HIT TO220F 90,30  
2S J179 HIT SOT89 85,95  
2S J305 TOS SOT223 55,62  
2S J557 NEC SOT89 80,90  
2S J5801 FAIR TO3PF 102,94  
2S J5804 FAIR TO3PF 59,61  
2S J6806D orig FAIR TO3PF 91,01  
2S J6810A orig FAIR TO247 61,68  
  J6810D FAIR TO247 57,60  
2S J6812 orig FAIR TO3PF 48,32  
2S J6815 orig FAIR TO3PF 50,56  
2S J6820L orig FAIR TO3PF 72,25  
2S J6822 orig FAIR 2-21F1A 65,88  
2S J6910 orig NEC TO3PF 50,56  
2S J6916 orig FAIR TO3PF 55,62  
2S J6920 china FAIR 2-21F1A 64,00  
2S J6920 orig FAIR 2-21F1A 118,40  
2S J6920A orig FAIR TO3PF 60,07  
  MD2103DFH ST TO220F 30,34 аналог ST1803DFH
  MD2103DFX ST TO3PF 42,87  
  MJ11014 MOT TO3 168,52  
  MJ21196 MOT TO3 176,96  
  MJ2955 orig ST TO3 42,98  
  MJE2955T ST TO220 16,68  
  MJE3055T ST TO220 15,67  
  MJL21193 orig MOT 2-21F2C 205,43  
  MJL21194 orig MOT 2-21F2C 180,15  
  MJL21195 MOT 2-21F2C 166,85  
  MJL21196 MOT 2-21F2C 166,85  
  MJW16212 MOT TO247 303,36  
  MMBT3904/T1 ST SOT23 1,60  
  MMBT3906/T1 ST SOT23 1,60  
  MMBT4401 ST SOT23 2,88  
  MMBT4403 ST SOT23 2,88  
  MN2488 SK TO3P 45,50  
  MP1620 SK TO3P 50,56  
  MPS2907A ONS TO92 4,10  
  MPSA06 FAIR TO92 4,10  
  MPSA12 FAIR TO92 6,07  
  MPSA13 FAIR TO92 7,58  
  MPSA14 FAIR TO92 6,07  
  MPSA18 FAIR TO92 9,96  
  MPSA56 FAIR TO92 5,51  
  MPSA64 FAIR TO92 9,96  
2 N2219 HIT TO39 20,22  
KT N2222 NXP (PH) TO92 1,92  
2 N2369 SAN TO92 6,07  
2 N2519 MOT TO18 199,16  
2 N2905 ST TO39 20,22  
2 N2906 ST TO39 11,12  
2 N2907 ST TO92 2,38  
2 N3055 ST TO3 35,20  
2 N3771 MOT TO3 63,55  
2 N3772 TOS TO3 50,56  
2 N3773 ONS TO3 65,73  
2 N3866 MOT TO39 79,43  
2 N3904 NXP (PH) TO92 1,97  
2 N3906 NXP (PH) TO92 1,82  
2 N4401 SAN TO92 2,88  
2 N4403 NXP (PH) TO92 3,03  
2 N4870 NSC TO18 158,00  
2 N5064 TOS TO92 14,16  
2 N5191 ST TO126 10,11  
2 N5401 SAM TO92 1,60  
  N5401 SAM SOT23 1,28  
2 N5551 ROHM TO92 1,60  
  N5551 ROHM SOT23 1,60  
2 N6028 ETC TO92 13,65  
2 N6488 ST TO220 28,26  
2 N6491 ST TO220 38,32  
2 N6517 FAIR TO92 5,76  
2 N6718V UTC TO126 9,10  
2 N7000 FAIR TO92 4,16  
2 N7002 NXP (PH) SOT23 3,20  
  ON4959 NXP (PH) TO220ISO 43,84  
  ON4977 FUJI TO3PF 176,96  
  S2000AFI orig ST MOROCCO ISOWATT218 44,80  
  S2000N orig TOS TO3PFM 40,45  
  S2055AF orig TOS TO3PF 42,47  
  S2055N orig TOS TO3P 43,48  
  ST1802FX(HI) orig (MD1802) ST ISOWATT218 36,80  
  ST1802FX(HI)   ISOWATT218 32,00  
  ST1803DFH orig ST TO220F 35,20  
  ST1803DFX (MD1803DFX) orig ST ISOWATT218 41,60  
  MD1803DFX   ISOWATT218 32,00  
  ST2001HI ST ISOWATT218 43,20  
  ST2009DFX ST ISOWATT218 45,96  
  ST2310FX orig (MD2310FX) ST TO3PFM 44,80  
  ST2310HI ST TO3PFM 39,74  
  ST2408AHI ST TO3PFM 47,17  
  ST8812FX ST ISOWATT218 60,67  
  STX112 ST TO92 21,24  
  TIP100 HARRIS TO220 18,20 (NPN;darl;60V;8A;80W;h21=1000-20000;Uce=2.5V)
  TIP102 orig FAIR TO220 21,74  BDX53C
  TIP106 HARRIS TO220 18,20 (PNP;darl;80V;8A;80W;h21=1000-20000;Uce=2.5V)
  TIP107 ST TO220 22,75  
  TIP110 ST TO220 16,18  
  TIP111 MOT TO220 18,20 (NPN;darl;80V;2A;50W;h21=1000-20000;Uce=2.5V)
  TIP112 orig KEC TO220AB 15,17  
  TIP115 FAIR TO220 18,20 (PNP;darl+diod;60V;2A;50W;h21>1000;Uce=2.5V)
  TIP116 FAIR TO220 18,20 (PNP;darl+diod;80V;2A;50W;h21>1000;Uce=2.5V)
  TIP120 orig ST TO220 18,56  
  TIP121 orig ST TO220 16,68  
  TIP122 orig MOT TO220F 12,13  
  TIP127 orig ST TO220 10,24  
  TIP130 orig NXP (PH) TO220 30,34  
  TIP135 ST TO220 40,45  
  TIP136 orig ST TO220 13,80  
  TIP141 ST TO218 50,56  
  TIP142 ST TO218 34,89  
  TIP142T ST TO220 20,80  
  TIP147 orig ST TO218 34,38  
  TIP147T ST TO220 30,34  
  TIP2955 orig ST TO218 30,34  
  TIP29C orig ST TO220 22,75  
  TIP3055 orig ST MOROCCO TO3P 30,34  
  TIP30C orig ST TO220 25,28  
  TIP31C orig ST TO220 14,16  
  TIP32C orig ST TO220 11,63  
  TIP33C orig ST TO218 48,00  
  TIP33C china ST TO218 28,80  
  TIP34C orig ST TO218 50,56  
  TIP35C orig ST MOROCCO TO218 32,00  
  TIP35C china ST MOROCCO TO218 24,00  
  TIP36C orig ST MOROCCO TO218 34,38  
  TIP41C orig ST TO220 10,56  
  TIP42C orig ST TO220 10,56  
  TT2062 SAN TO3PF 43,13  
  TT2076 orig SAN TO3PF 45,50  
  TT2134 SAN TO220F 25,28  
  TT2138 orig SAN TO220F 23,71  
  TT2140 orig SAN TO220F 30,64  
  TT2142 orig SAM TO3PML 42,87  
  TT2144 SAN TO3P 53,75  
  TT2148 SAN TO3P 55,62  
  TT2170 orig SAN TO220F 30,34  
  TT2190 orig SAN TO220F 30,34  
  TT2194 orig SAN TO220 31,55  
  TT2202 SAN TO3PFM 55,46  
  TT2206 SAN TO3PF 47,17  
  TT2222 SAN TO220F 35,20  
  TT2246 SAN TO220 34,79  
  TT3034 SAN TO220F-5 133,12  
  TT3043 SAN TO220F-5 133,12  
  ZTX450 Zetex TO92M 25,28  
  ZTX550 Zetex TO92M 25,28  
  ZTX614     30,34  
  ZTX651 Zetex TO92 55,62  
  ZTX712 Zetex TO92 35,39  
Счетчик тИЦ и PR